Regulamin

Sklep internetowy, działający pod adresem www.niewiadow.com.pl, prowadzony jest przez Fabrykę AGD Niewiadów Sp. z o.o., wpisaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000674619, nr NIP 525-270-83-27, nr Regon 367115411, z siedzibą w Warszawie przy ul. Sarmackiej 19 lok 172, 02-972 Warszawa 

Regulamin zakupów w sklepie internetowym www.niewiadow.com.pl

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.niewiadow.com.pl
(niezwłocznie po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem potwierdzenie jego złożenia).

3. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się po tym, jak do sklepu dotrze od klienta e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

4. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

5. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

6. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT, bądź paragon fiskalny
Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

7. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury.
Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania.
Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta e-mailem pod adresem bok@niewiadow.pl.

8. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

9. Koszty dostawy zostaną doliczone do faktury/paragonu zakupionego towarów. Wysokość kosztu dostawy uzależniona jest od wybranego przewoźnika (zgodnie z cennikiem) oraz wielkości gabarytu przesyłki. Zastrzegamy możliwość zmiany wysokości transportu związanej z gabarytem paczki. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób. W przypadku przyczep odbiór następuje w siedzibie sprzedającego.

10. Dostawa wg. aktualnych cenników: DPD, Poczta Polska

11. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
1. przelewem bankowym na konto Spółki.
2. Gotówką przy odbiorze towaru.

12.  W przypadku kiedy wartość zamówienia przekracza 5000 zł  brutto sprzedający, przed realizacją zamówienia, ma prawo do żądania wpłaty zaliczki  w wysokości 40 % wartości zamówienia brutto.

13. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14  dni od daty odebrania przesyłki.
Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą  z wypełnioną częścią „zwrot”. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

14. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta

15. Reklamacje.
Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien odesłać go przesyłką pocztową (dotyczy części i wyposażenia) pod adresem sklepu Fabryka AGD NIEWIADÓW Sp. z o.o. Os. Niewiadów 49, 97-225 Ujazd. W przypadku przyczep odstawić produkt do najbliższego dealera.

16. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od otrzymania reklamowanego towaru do siedziby producenta.
Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

17. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) klient, kupując sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Klienci Fabryki AGD NIEWIADÓW, chcący skorzystać z tej możliwości, proszeni są o odsyłanie zużytego sprzętu pod adresem
Fabryka AGD NIEWIADÓW Sp. z o.o.
Os. Niewiadów 49
97-225 Ujazd
Koszt przesyłki zużytego sprzętu ponosi klient.

18. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Fabryki AGD NIEWIADÓW Sp. z o.o.. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką faktury VAT.

19. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

20. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

Płatności i dostawa

Pozostań z nami w kontakcie

telefonicznym od poniedziałku do piątku,
w godzinach 7:00-16:00

lub mailowym